Andreas Poppelier

HOME I WORKS I CV I TEXT I LINKS


CONTACT
E -mail: info [at] poppelier.se
Mob: +46 (0) 70 405 53 00
Solo exhibition, 'Män som dött som titlar och kvinnor som dött som makor till titelförsedda män'
at Galleri Thomas Wallner in Simris
2012.


Andreas Poppelier Galleri Thomas Wallner

Andreas Poppelier Galleri Thomas Wallner

Andreas Poppelier Galleri Thomas Wallner

Utfärdsbön.
Excursion prayer.
2012.
Oil and acrylic on canvas. (after a photo by Johan Bävman)
130 x 195 cm.Andreas Poppelier Galleri Thomas Wallner

Det här partyts ljus.
The light of this party.
2012.
Oil and acrylic on panel.
56 x 68 cm.Andreas Poppelier Galleri Thomas Wallner

Hollywoods längsta självmord.
Hollywood's slowest suicide.
2012.
Oil and acrylic on canvas.
130 x 208 cm.Andreas Poppelier Galleri Thomas Wallner

Innan allt detta.
Before all of this.

2010-2012.
Oil and acrylic on panel.
28 x 36 cm.Andreas Poppelier Galleri Thomas Wallner

Män som dött som titlar och kvinnor som dött som makor till titelförsedda män.
Men who had died as titles and women who had died as wives to titled men.
2012.
Oil, acrylic, spray, coffee etc on canvas.
270 x 390 cm.Andreas Poppelier Galleri Thomas Wallner

Details.
Andreas Poppelier Galleri Thomas Wallner

Enskilt rum (en maskin som sprider ånga).
A private room (a machine that spreads steam).
2012.
Oil and acrylic on canvas.
84 x 110 cm.
Andreas Poppelier Galleri Thomas wallner

Les Cordiers Belles.
2012.
Oil, acrylic and spray on canvas.
98 x 145 cm.
Andreas Poppelier Galleri Thomas Wallner

När det skymmer börjar stenarna lysa svagt av den hundraåriga värmen
(Ture Nermans 67e dröm).
At dawn the stones start to glow weakly from the hundred year old warmth
(Ture Nermans 67th dream).

2012.
Oil, acrylic and putty on panel.
45 x 90 cm.
Andreas Poppelier Galleri Thomas Wallner

Åverkan (the dark side of ambition).
Damaged (the dark side of ambition).
2012.
Mixed media.
20 x 20 x 145 cm.


< BACKCopyright © 2015 Andreas Poppelier. Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission.