I  

HOME
WORKS
BIOGRAPHY

TEXT
LINKS

l1
l1
Andreas Poppelier

Män som dött som titlar och kvinnor som dött som makor till titelförsedda män.
Men who had died as titles and women who had died as wives to titled men.
Oil, acrylic, spray, coffee etc on canvas. 270 x 390 cm. 2012.ff-gg
CLOSE