I  

HOME
WORKS
CV

TEXT
LINKS

l1
l1
Andreas Poppelier, painting

Resten av livet är bara en blek avspegling av det som skett där
The rest of the life is just a pale reflection of what occurred there
Oil on canvas, 27 x 38 cm, 2014ff-gg
CLOSE